Κατάσχεση εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης, επιβληθείσας πριν την κατάθεση αίτησης υπαγωγής στην ειδική διαχείριση του αρ.68 του ν.4307/2014

Εγκύκλιο (αρ. 2118 /24-07-2020) με θέμα «Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ΄αριθ. 220/2019 της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης, επιβληθείσας προ της κατάθεσης αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής (θετικής) δικαστικής απόφασης», εξέδωσε η Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε τη εγκύκλιο εδώ


Σχόλια

Στήριξε το LegalNews24.gr