Μη νόμιμη η αναγραφή ότι έγινε ονοματοδοσία στο πιστοποιητικό γέννησης για όσους δεν βαπτίζονται με χριστιανικό τρόπο - Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα με απόφασή του στις 25 Ιουνίου 2020 στην υπόθεση Σ. και άλλοι κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 52484/18) για παραβίαση του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας). Συγκεκριμένα η υπόθεση αφορούσε στην πρακτική του ληξιαρχείου στην Ελλάδα να αναγράφει στα πιστοποιητικά γέννησης την περίπτωση που η ονοματοδοσία στο παιδί γίνεται με πράξη της διοίκησης. Εν προκειμένω η Σ.-Δ. Σ. και οι γονείς της , προσφεύγοντες στην αίτηση στο ΕΔΔΑ, ισχυρίστηκαν ότι η αναγραφή με το χέρι της λέξης «ονοματοδοσία» δίπλα στο όνομα στο πιστοποιητικό γέννησης, έδειχνε ότι δεν έχει βαφτιστεί σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία.

Το Δικαστήριο συμφώνησε ότι αυτή η σημείωση είχε μια ειδική σημασία και έκρινε ότι η συμπερίληψη μιας τέτοιας πληροφορίας στο πιστοποιητικό γέννησης , που αποτελεί δημόσιο και ευρείας χρήσης έγγραφο, συνιστούσε επέμβαση στο δικαίωμά των προσφευγόντων να μην είναι υποχρεωμένοι να εξωτερικεύουν τις θρησκευτικές εν προκειμένω πεποιθήσεις τους.

Ελήφθη δε υπόψη ότι η επίμαχη σημείωση στο πιστοποιητικό δεν ήταν απαραίτητη και δεν προβλέπεται από το νόμο, αλλά αποτελούσε περισσότερο το αποτέλεσμα μιας διαδεδομένης αντίληψης στα ελληνικά ληξιαρχεία ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες για να δοθεί όνομα στο παιδί, ο χριστιανικός με τη βάπτιση και με ονοματοδοσία από την πολιτεία, καθώς και ότι μόνο όσοι δεν βαπτίζονταν θα έπρεπε να τύχουν ονοματοδοσίας από το κράτος.

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ελλάδα να καταβάλει στους προσφεύγοντες 10.000 ευρώ για μη χρηματική ζημία και 1800 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Ολόκληρη η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου