Μεταπτυχιακό: Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο διεπιστημονικό–διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)» (ΦΕΚ: 2077/30.05.2020/τ.Β’) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2020).

Η διάρκεια του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλία, το τρίτο εξάμηνο εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 9 Ιουνίου μέχρι και την 14η Ιουλίου 2020

Δείτε περισσότερα εδώ


Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Πολύ ενδιαφέρον!