Προκήρυξη εξετάσεων δικαστικών επιμελητών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει εξετάσεις για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1980 έως και 1998.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία του Εφετείου της έδρας του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών της επιλογής τους, το αργότερο μέχρι και τις 6 Ιουλίου.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ


Σχόλια