Διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης κατά δικηγόρου ζήτησε ο προέδρος του ΔΣΘ αναφορικά με την υπόθεση της 10χρονης Μαρκέλλας

Αίτημα στον Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικά επιλήψιμων πράξεων δικηγόρου, αναφορικά με την υπόθεση της 10χρονης Μαρκέλλας, υπέβαλε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του ΔΣΘ αναφέρει τα εξής:

«Η αρχή της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας αποτελεί θεμελιώδη ρύθμιση του δικαιικού μας συστήματος, που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην προστασία της προσωπικότητας των διαδίκων. Κατά το νομοθέτη, ο σκοπός αυτός επικρατεί έναντι του δικαιώματος πληροφόρησης του κοινού. Έτσι, όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται στην ποινική προδικασία υποθέσεων που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού (δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, δημοσιογράφοι και πολίτες) οφείλουν να προστατεύουν τους διαδίκους, πολύ περισσότερο όταν μεταξύ αυτών και μάλιστα στη θέση του θύματος βρίσκονται ανήλικοι. Ως Πρόεδρος του ΔΣΘ καλώ τους συναδέλφους να επιδεικνύουν υπεύθυνη στάση και αξιοπρεπή συμπεριφορά, που συνάδει με το λειτούργημα του δικηγόρου, όπως επιτάσσει ο Κώδικας Δικηγόρων και ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος. Σε κάθε περίπτωση, τα πειθαρχικά συμβούλια του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σε υποθέσεις που είναι αρμόδια είτε διότι πρόκειται για συμπεριφορά μέλους του ΔΣΘ είτε διότι πρόκειται για συμπεριφορά που εκδηλώθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης από δικηγόρο άλλου Συλλόγου, οφείλουν να εξετάζουν χωρίς καθυστέρηση και με ιδιαίτερη προσοχή αντίστοιχες περιπτώσεις. Ειδικά για την υπόθεση με θύμα ανήλικη, που απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, ενημέρωσα τον Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την ανακοίνωση λεπτομερειών της δικογραφίας στα ΜΜΕ και του ζήτησα να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικά επιλήψιμων πράξεων δικηγόρου, που έλαβαν χώρα στα δικαστήρια της πόλης μας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 152 Κώδικα Δικηγόρων».


Σχόλια