Σε ισχύ στην Αγγλία ο Νόμος Coronavirus 2020


Ο νόμος Κορωνοϊός 2020 (Coronavirus Act 2020) τέθηκε σε ισχύ στο Ηνωμένο Βασιλειο και παρέχει στις κυβερνητικές Αρχές εξουσίες έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Ο νόμος επιτρέπει στην κυβέρνηση τη διακριτική εξουσία να περιορίζει ή να αναστέλλει δημόσιες συγκεντρώσεις, να κρατεί σε καραντίνα άτομα που είναι ύποπτα ότι έχουν μολυνθεί από τον COVID-19 και να παρεμβαίνει με κανονισμούς σε μια σειρά τομέων για να περιορίσει τη μετάδοση της νόσου, να μειώσει το βάρος για τις υπηρεσίες υγείας με παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη και στους οικονομικά πληγέντες. Οι τομείς που καλύπτονται από τον νόμο περιλαμβάνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την κοινωνική περίθαλψη, τα σχολεία, την αστυνομία, τη Συνοριακή Ασφάλεια, τα τοπικά συμβούλια, τις κηδείες και τα δικαστήρια. Ο νόμος εισήχθη στο Κοινοβούλιο στις 19 Μαρτίου 2020 και πέρασε από τη Βουλή των Κοινοτήτων χωρίς ψηφοφορία στις 23 Μαρτίου και στη Βουλή των Λόρδων στις 25 Μαρτίου. Στη συνέχεια, ο νόμος έλαβε βασιλική σύμφωνη γνώμη στις 25 Μαρτίου 2020.

Σχόλια