Η Προστασία του γάμου και της οικογένειας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστικολόγων διοργανώνει διαδικτυακή σύγχρονη επιστημονική εκδήλωση (webinar) μέσω ΖΟΟΜ στις 22 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 και θέμα: «Η Προστασία του γάμου και της οικογένειας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ».
Εισηγητές:
-Παναγιώτης Νικολόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Το κώλυμα γάμου λόγω συγγένειας εξ αγχιστείας και η νομολογία του ΕΔΔΑ
-Ευάγγελος Αθανασόπουλος, Δ.Ν., Μεταδιδακτορικός ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις στην ερμηνεία του άρθρου 21 του Συντάγματος για την προστασία του γάμου και της οικογένειας
-Δήμητρα-Γεωργία Τσιακλαγκάνου, Δ.Ν., Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η βιολογική ταυτότητα κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ
Meeting ID: 838 5400 1009
Password: 472690
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον κο Βασίλειο Τερζίδη (6944/832844) και κο Σωτήριο Παπαδόπουλο (6947/903838).

Σχόλια