Κορωνοϊός: Οδηγίες για ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους


Η επιστροφή των περισσότερων εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους αποτελεί ήδη πραγματικότητα αλλά, είναι ωστόσο ένα σύνθετο ζήτημα καθώς αφενός τα μέτρα ασφαλείας που θα επιβάλουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα διαφοροποιήσουν σημαντικά τον τρόπο εργασίας, αφετέρου και από την πλευρά των εργαζομένων η τήρηση των μέτρων αυτών θα διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας τους.
Πώς θα εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων όταν επιστρέψουν στον χώρο εργασίας; Αυτό το σημαντικό ερώτημα απασχολεί πολλούς εργοδότες, καθώς οι χώρες της ΕΕ σχεδιάζουν ή υλοποιούν τη σταδιακή επιστροφή στην εργασία μετά τον κορωνοϊό. Για να απαντήσει στο εν λόγω ερώτημα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) εξέδωσε οδηγίες για την επιστροφή στην εργασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιστρέψουν σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον στον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες που εκδίδονται σήμερα αποτελούν καίρια συνεισφορά της ΕΕ σ’ αυτήν τη σημαντική περίοδο. Σε αυτές περιλαμβάνονται σύνδεσμοι σε εθνικές πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα. Οι οδηγίες καλύπτουν διάφορα πεδία:
  • Εκτίμηση επικινδυνότητας και κατάλληλα μέτρα
  • Συμμετοχή των εργαζομένων
  • Φροντίδα των εργαζομένων που είναι άρρωστοι
  • Σχεδιασμός και άντληση διδαγμάτων για το μέλλον
  • Διατήρηση καλής ενημέρωσης
  • Πληροφορίες για τομείς και επαγγέλματα

Για την κατάρτιση των οδηγιών από τον EU-OSHA σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιήθηκαν επίσης τα σχόλια της τριμερούς συμβουλευτικής επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και της επιτροπής ανωτέρων επιθεωρητών εργασίας. Θα επικαιροποιούνται τακτικά με αξιόπιστες πληροφορίες, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. (europa.eu)

Σχόλια