Ανακοίνωση Διοικ.Πρωτοδικείου Αθηνών για την ηλεκτρονική υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων παράστασης


Ανακοινωση για την ηλεκτρονικη υποβολη υπευθυνων δηλωσεων παραστασης εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ.18/1989 (Α΄8) και 133 παρ. 2 του ν. 2717/1999 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών: dpa@adjustice.gr
Προς διευκόλυνση της Γραμματείας του Δικαστηρίου παρακαλείσθε να σημειώνεται: το ονοματεπώνυμο του διαδίκου, το αρμόδιο Τμήμα (Τριμελές ή Μονομελές), η ημερομηνία δικασίμου, ο αριθμός κατάθεσης και ο αριθμός πινακίου».

Σχόλια