Πάνω από 6000 δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών το διάστημα της αναστολής


Κατά το διάστημα αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 6000 αποφάσεις πολιτικής διαδικασίας καθώς και πάνω από 2500 Διαταγές Πληρωμής. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου η παραλαβή σκαναρισμένων αντιγράφων αποφάσεων ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων , που επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου του πρωτοτύπου, να γίνεται από τους ενδιαφερόμενους πληρεξούσιους δικηγόρους μέσω του συστήματος solon.gov.gr πριν από τις 15/5/2020, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους των Αρχείων του Πρωτοδικείου.
Περαιτέρω στην ανακοίνωση παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μέχρι και τις 15.5.2020.
Δείτε την Ανακοίνωση στο dsa.gr

Σχόλια