Αίτημα χορήγησης αντιγράφου εικόνας από σύστημα βιντεοεπιτήρησης- Πρόστιμο 5000 ευρώ σε εταιρεία για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης
Φυσικό πρόσωπο ζήτησε από εταιρεία αντίγραφο της εικόνας του από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στον χώρο της γραμματείας της, καθώς και αντίγραφα εγγράφων που το αφορούν. Η εταιρεία αποκρίθηκε με ιδιαίτερη καθυστέρηση στο αίτημα αυτό και μόνο μετά την παρέμβαση ανεξάρτητων δημόσιων αρχών. Η εταιρεία δεν χορήγησε αντίγραφο της εικόνας του φυσικού προσώπου, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης στον χώρο της γραμματείας δεν ήταν σε θέση να καταγράφει κατά τον χρόνο της επίσκεψης του καταγγέλλοντος. Η Αρχή, αφού έκρινε ότι δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της εταιρείας σχετικά με τη μη λειτουργία του συστήματος, επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης. Δείτε την απόφαση 3/2020

Σχόλια