Συνέχιση αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων μέχρι και 31 Μαϊου 2020 - Ποιές εξαιρέσεις προβλέπει η νέα ΚΥΑ


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020».
Με την ΚΥΑ αποφασίστηκε η συνέχιση αναστολής από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας: α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών. Στην αναστολή λειτουργίας προβλέπονται εξαιρέσεις.
Αντίστοιχη απόφαση λήφθηκε και για τη Διοικητική Δικαιοσύνη με ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις.

Σχόλια