Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία , κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013. Αντικείμενο απασχόλησης των δικηγόρων θα είναι η επικουρία και υποβοήθηση του Προϊσταμένου του Δικαστικού Γραφείου Ν.Σ.Κ. του Πανεπιστημίου, Παρέδρου Ν.Σ.Κ. στο έργο του και σε θέματα αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν.4485/2017. Υποβολή αιτήσεων από 21-5-2020 έως 19-6-2020.

Σχόλια