Η λήψη δείγματος DNA με το σάλιο, εφόσον δεν προβλέπεται στο νόμο, παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική ζωή (ΕΔΔΑ)


Σημαντική απόφαση εξέδωσε στις 14 Απριλίου 2020 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο στην υπόθεση Dragan Petrović κατά Σερβίας (αίτηση αριθ. 75229/10) έκρινε αφενός ομόφωνα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) της ΕΣΔΑ στην περίπτωση αστυνομικής έρευνας του διαμερίσματος του αιτούντος, αφετέρου με έξι ψήφους έναντι μίας, ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ευρωπαϊκής σύμβασης στην περίπτωση λήψη δείγματος DNA με σάλιο από τον αιτούντα.
Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε σε έρευνα της αστυνομίας στο διαμέρισμα όπου κατοικούσε ο προσφεύγων και σε λήψη δείγματος DNA με σάλιο στο πλαίσιο έρευνας για δολοφονία.
Το Δικαστήριο διαπίστωσε εν προκειμένω ότι το ένταλμα έρευνας ήταν αρκετά συγκεκριμένο και ότι υπήρχαν επαρκείς και αποτελεσματικές διασφαλίσεις κατά της κατάχρησης όσον αφορά στην έρευνα. Για παράδειγμα, τόσο ο αιτών, όσο και ο δικηγόρος του καθώς και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.
Εντούτοις, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι η λήψη δείγματος σάλιου DNA από τον αιτούντα δεν ήταν "σύμφωνη με το νόμο "κατά την έννοια του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Το συγκεκριμένο μέτρο είχε εφαρμοσθεί βάσει του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τον οποίο επιτρεπόταν μόνο η λήψη δειγμάτων αίματος ή η εφαρμογή "άλλων ιατρικών διαδικασιών". Επιπλέον, ο Κώδικας ενημερώθηκε το 2011 με νέες διασφαλίσεις που σχετίζονται με λήψη δείγματος DNA από το στόμα, κάτι που αποτελεί σιωπηρή αναγνώριση για την προηγούμενη παράλειψη. (ECHR/legalnews24.gr)

Σχόλια