Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των μελών του αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών


Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των μελών του λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας. Στην επιστολή που απέστειλε το ΔΣ του Συλλόγου προς τα μέλη του αναφέρονται τα εξής:
«Είναι γνωστό ότι στη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η Χώρα μας, οι Δικηγόροι αντιμετωπίζουμε σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα λόγω της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων αλλά και Δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο μάλιστα επιτείνεται ακόμα περαιτέρω από την εξαίρεση μας από τη χορήγηση του επιδόματος των 800€ για τον μήνα Απρίλιο.
Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών θεωρεί πρώτιστο καθήκον να συμπαρίσταται και να λαμβάνει ουσιαστική μέριμνα για τα μέλη του, να πράττει δε, ό,τι είναι δυνατό για την έμπρακτη στήριξη αυτών στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Συλλόγου μας, πράγμα το οποίο έχει αποδείξει διαχρονικά.
Στην παρούσα και πρωτοφανή αυτή συγκυρία εξαιτίας της πρωτόγνωρης πανδημίας, από την πρώτη στιγμή δεν έπαψε να σκέφτεται τη στήριξη των συναδέλφων με την επεξεργασία τρόπων οικονομικής ενίσχυσης και πέραν των ήδη γνωστών διεκδικήσεων από την Πολιτεία.
Σε συνέχεια της διαρκούς συμπαράστασης και περαιτέρω προσπάθειας οικονομικής ενίσχυσης των μελών του, το Δ.Σ σε έκτακτη συνεδρίασή του, που έλαβε χώρα με τηλεδιάσκεψη την 6/4/2020 και 7/4/2020, ομόφωνα αποφάσισε:
·Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους Συναδέλφους – μέλη του Δ.Σ.Π. (ενεργούς δικαιούχους μερισμάτων) ποσού διακοσίων ευρώ (200€) χωρίς καμία κράτηση.
·Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους εγγεγραμμένους ασκούμενους δικηγόρους ποσού εκατό ευρώ (100€) χωρίς καμία κράτηση.
Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει ως την Μεγάλη Τετάρτη  15/4/2020 στους λογαριασμούς που έχουν δοθεί από τους δικαιούχους στο Λογιστήριο του Συλλόγου».

Σχόλια