Υποτροφία Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου


Η Σχολή Νομικών, Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου προσφέρει υποτροφία για θέση Διδακτορικού ερευνητή στη Νομική με εξειδίκευση στο αστικό δίκαιο ή στο επιχειρηματικό δίκαιο.
Προσφέρεται Σύμβαση ορισμένου χρόνου 36 μηνών, με δυνατότητα παράτασης σε 48 μήνες, εάν απαιτηθεί. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, 40 ώρες / εβδομάδα.
Ημερομηνία έναρξης: 15/09/2020
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Μαϊου 2020.

Σχόλια