Παράταση δικαστικού έτους: Από 16 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2020 οι δικαστικές διακοπές (τροπολογία)


Σε τροπολογία του Υπ.Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπ.Υγείας «Κύρωση της από 30.3.2020 ΠΝΠ-Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας το κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» προβλέπεται η παράταση του τρέχοντος δικαστικού έτους με περιορισμό των δικαστικών διακοπών στο χρονικό διάστημα από 16 Ιουλίου 2020 έως και 31 Αυγούστου 2020.
Επίσης, με την τροπολογία, προβλέπεται η αλλαγή του τρόπου εκδίκασης των υποθέσεων συναινετικών προσημειώσεων και πλέον η συζήτηση θα διεξάγεται εγγράφως και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο με δήλωση.

Σχόλια