Θέση Δικηγόρου στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού


Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ενδυνάμωσης εφήβων και νέων, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση δικηγόρου μερικής απασχόλησης. Σκοπός της θέσης είναι η νομική συμβουλευτική σε ασυνόδευτους ανηλίκους και νέους ευπαθών ομάδων.
Τόπος εργασίας: Αθήνα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.
Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 21/04/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Δικηγόρος
Οι συνεντεύξεις θα γίνουν διαδικτυακά. Λόγω της παρούσας κατάστασης με την πανδημία του κορονοϊού υπάρχει το ενδεχόμενο ένα διάστημα της εργασίας να πραγματοποιηθεί από απόσταση, ανάλογα με τις σχετικές οδηγίες που δίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Σχόλια