Η πρώτη δικαστική απόφαση που αναφέρει τον Κορωνοϊό: Η μητέρα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί επικοινωνία της κόρης της με τον παππού και τη γιαγιά με φυσική παρουσία λόγω της πανδημίας


Την πρώτη απόφαση που αναφέρει την πανδημία του κορωνοϊού ως λόγο άρνησης της επικοινωνίας με φυσική παρουσία μεταξύ παππούδων και της εγγονής τους εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρ. απόφασης 204/2020). 
Οι αιτούντες ήταν παππούς και γιαγιά του ανήλικου κοριτσιού της καθ' ης η αίτηση και του αποβιώσαντος υιού τους, και οι οποίοι επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, ζητούσαν με την αίτηση να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας τους με την ανωτέρω ανήλικη εγγονή τους, με τον τρόπο που ανέφεραν στην αίτηση τους.
Το δικαστήριο ρυθμίζοντας το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας των παππούδων με την εγγονή τους, μεταξύ άλλων όρισε ότι «κατά τη διάρκεια ισχύος των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, η καθ' ης - μητέρα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επικοινωνία της ανήλικης με τους αιτούντες με φυσική παρουσία, επιτρέποντας την επικοινωνία τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών skype, viber ή άλλη, εντός των ίδιων παραπάνω χρονικών ορίων».

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr