Μέρισμα 500 ευρώ δίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου στα μέλη του για τη στήριξη τους λόγω κορωνοϊού

O Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου με απόφαση του ΔΣ στην έκτακτη συνεδρίαση του στις 30.3.2020 που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, θα δώσει μέρισμα 500 ευρώ στους δικηγόρους-μέλη του και 350 ευρώ στους ασκούμενους, προκειμένου να τους στηρίξει οικονομικά εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Η λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί από την πρωτόγνωρη πανδημία του κορωνοιού και επειδή θεωρεί ότι τα μέχρι σήμερα εξαγγελθέντα μέτρα την Πολιτείας δεν παρέχουν επαρκή οικονομική στήριξη στους συναδέλφους, μετά από πρόταση της πλειοψηφίας, ομοφώνως αποφάσισε τα παρακάτω ειδικότερα μέτρα στήριξης των δικηγόρων Ηρακλείου:
1. Τη διανομή μερίσματος σε όλους τους συναδέλφους – μέλη του ΔΣΗ που δικαιούνται μερίσματος (και ασκούμενους δικηγόρους) χωρίς καμία κράτηση, έως τις 10-4-2020. Το μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) για τους δικηγόρους και των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350€) για τους ασκούμενους δικηγόρους. Δεδομένου ότι το διαθέσιμο ποσό του διανεμητικού λογαριασμού δεν επαρκεί για την ανωτέρω διανομή, θα συμπληρωθεί από άλλους λογαριασμούς του ΔΣΗ και θα αποδοθεί στους συναδέλφους έναντι επόμενων (μελλοντικών) διανομών μερίσματος προς αυτούς. Η διανομή θα γίνει κατά τον συνήθη τρόπο καταβολής, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών και στους λογαριασμούς που θα υποδειχθούν από τους συναδέλφους (δικηγόρους και ασκούμενους) που δεν είναι ενταγμένοι στο υφιστάμενο σύστημα διανομής. Για τις λεπτομέρειες της διανομής θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση.
2. Τη συνδρομή στην κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων μελών μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
3. Σε δεύτερη φάση και ανάλογα με την διάρκεια αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας, το ΔΣ του ΔΣΗ θα επανεκτιμήσει την κατάσταση και θα λάβει κάθε συμπληρωματικό μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για την περαιτέρω στήριξη των συναδέλφων».

Σχόλια