Αποζημίωση συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας για χρεώσεις αποστολής μηνυμάτων από 5ψήφιους αριθμούς

Mον.Πρωτ.Πατρών 206/2020: Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους. Αδικοπραξία που συνίσταται σε παράνομες χρεώσεις σε αριθμό τηλεφώνου μέσω αποστολής μηνυμάτων από πενταψήφιους αριθμούς στο κινητό τηλέφωνο του ενάγοντος χωρίς τη συναίνεσή του. Μη λήψη επαρκών μέτρων προστασίας του ενάγοντος ως  καταναλωτή από την ακούσια χρέωση των λογαριασμών του με μηνύματα και υπηρεσίες ΥΠΠ για τις οποίες δεν είχε εν γνώσει του συμφωνήσει. Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη του ενάγοντος.
"Από τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά και όσα εκτέθηκαν στην προηγηθείσα νομική σκέψη, αποδείχθηκε ότι η δεύτερη εναγομένη ως πάροχος της τηλεφωνικής σύνδεσης του ενάγοντος μέσω της οποίας η άνω εταιρεία ΥΠΠ  (Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης) προέβη σε παράνομες χρεώσεις της εν λόγω τηλεφωνικής του σύνδεσης με την αποστολή των άνω μηνυμάτων μέσω πενταψήφιων  αριθμών στο  κινητό του τηλέφωνο χωρίς τη συναίνεσή του, δεν έλαβε όπως είχε υποχρέωση με βάση και την καλή πίστη καθώς και τους συναλλακτικούς κανόνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας που συνάπτει με ιδιώτες πελάτες της όπως αυτή με τον ενάγοντα, επαρκή μέτρα προστασίας αυτού ως μέσου καταναλωτή  από την ακούσια χρέωση των λογαριασμών του  με μηνύματα και υπηρεσίες ΥΠΠ για τις οποίες δεν είχε εν γνώσει του συμφωνήσει, ούτε είχε προβεί σε οιαδήποτε θετική ενέργεια για να λάβει  αυτά από τον άνω πάροχο ΥΠΠ, ο οποίος επενέβη στην τηλεφωνική του σύνδεση μέσω των ανωτέρω πενταψήφιων αριθμοδοτικών πόρων και πέτυχε εν αγνοία του να τον χρεώσει με τα προναφερόμενα ποσά από τα οποία κέρδισε τόσο η ίδια η εταιρεία ΥΠΠ όσο και η δεύτερη εναγομένη κατά τη μεταξύ τους σύμβαση διανομής των κερδών από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Η έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας του ενάγοντος από τη δεύτερη εναγομένη και συγκεκριμένα η μη σαφής, αναλυτική και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή του για τις εν λόγω ΥΠΠ, όπως η σχετική της υποχρέωση προκύπτει από τις προαναφερόμενες διατάξεις, φαίνεται και από τις αναρτήσεις της κοντά στην επίδικη χρονική περίοδο στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (cosmote,gr) την οποία διατηρεί προς ενημέρωση των συνδρομητών της και εν γένει του καταναλωτικού κοινού"
Ολόκληρη η απόφαση στο dsanet.gr

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου