Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους (εγκύκλιος)


Eγκύκλιο ημερ.14.4.2020 με θέμα «Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους» εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Με την Εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για την δυνατότητα που δίνεται στους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής τους. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια