Η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR EU 2016/679 - Πρακτικά Ζητήματα – Υποδείγματα


Η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR EU 2016/679 - Πρακτικά Ζητήματα – Υποδείγματα ( Τσιπτσέ Ν. Όλγα, Κωστούλας Κ. Δημοσθένης)
Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή η προστασία προβλέφθηκε τόσο στα προηγούμενα νομοθετήματα όσο και με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679, εφεξής GDPR, αλλά και στην επικύρωσή του ΓΚΠΔ με τον εθνικό / εφαρμοστικό νόμο 4624/2019, θεωρείται υψίστης σημασίας προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά κράτη και τις οικονομίες τους. Οικονομίες, οι οποίες πλέον είναι Ψηφιακές ή όπως είθισται να αποκαλούνται "Ψηφιακής Πλατφόρμας".
Μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, που κλιμακώνεται δραστικά τις τελευταίες δεκαετίες, οι προηγούμενες προβλέψεις ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσουν τη διάχυση των πληροφοριών και την ανάπτυξη και τις καινοτομίες της Τεχνολογίας. Τα Ευρωπαϊκά όμως κράτη είδαν εγκαίρως το πρόβλημα που ξεκινούσε, ήδη από το 1995, προσπάθησαν να δώσουν λύση με μία Οδηγία τότε, που όμως όσο και αν υιοθετήθηκε από τα μέλη της Ε.Ε., δεν ήταν ικανή να εφαρμοστεί πλήρως στην Πράξη αλλά και να προλάβει ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα της Επιστήμης. [...] (εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ/ Ιανουάριος 2020)

Σχόλια