Ανακοίνωση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την αναστολή δικών: Ποιά τμήματα θα λειτουργούν κανονικά


To Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/2020) και της από 12.3.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ B 833/2020) ανεστάλησαν προσωρινώς οι δημόσιες συνεδριάσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια και δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δίκες για το χρονικό διάστημα από σήμερα έως 27-3-2020. Η συζήτηση των υποθέσεων ματαιώνεται και οι διάδικοι θα ειδοποιηθούν με νέες κλήσεις (για τους σχηματισμούς ουσίας).
Κατά το διάστημα αυτό, και μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης στα διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών:
Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες για την κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ούτε οι προθεσμίες παραγραφής.
Θα λειτουργούν κανονικά:
Τα τμήματα καταθέσεων
Το πρωτόκολλο
Θα πραγματοποιούνται κανονικά:
Οι υπηρεσίες Προέδρων
Η χορήγηση προσωρινών διαταγών
Η συζήτηση αιτήσεων αναστολών
Η εξέταση αντιρρήσεων
Και η δημοσίευση αποφάσεων»

Σχόλια