Νόμιμη η χρήση της ελληνικής σημαίας στις συσκευασίες προϊόντων


Στο ερώτημα αν επιτρέπεται η απεικόνιση της ελληνικής σημαίας στις συσκευασίες εμπορικών προϊόντων-τροφίμων απάντησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Σύμφωνα με την υπ’αρ. 29/2020 Γνωμοδότηση, η χρήση της ελληνικής σημαίας, ως ένδειξη γεωγραφικού προσδιορισμού, δηλαδή τόπου προέλευσης ή χώρας καταγωγής ενός τροφίμου ή πρωταρχικού συστατικού του στις συσκευασίες τροφίμων είναι νόμιμη. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια