Αναστολή δικών, προθεσμιών και παραγραφής αξιώσεων: Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών


Το πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση βάσει της ΚΥΑ αρ.833 (ΦΕΚ Β/12.3.2020) σύμφωνα με την οποία από 13.3.2020 έως και 27.3.2020 αναστέλλονται οι νόμιμες και οι δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων. Περαιτέρω αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων με ορισμένες εξαιρέσεις. Δείτε την Ανακοίνωση εδώ
(πηγή: dsa.gr)

Σχόλια