Επείγοντα και εξαιρετικά μέτρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ήδη λάβει έκτακτα μέτρα για να ανταποκριθεί στην πρωτοφανή παγκόσμια κρίση της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις των γαλλικών αρχών και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το δικαστήριο θα συνεχίσει μόνο τις βασικές δραστηριότητές του ιδιαίτερα μέσω της τηλεργασίας
Έχουν εκδοθεί ήδη οδηγίες για την εξέταση των επειγόντων αιτημάτων λήψης προσωρινών μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου. Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο όταν υπάρχει επικείμενος και μη αναστρέψιμος κίνδυνος.
Οι εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν είναι πλέον προσιτές στο κοινό και οι ακροάσεις που προγραμματίστηκαν για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ακυρώνονται, εν αναμονή περαιτέρω αποφάσεων.
Η προθεσμία των έξι μηνών για την κατάθεση των αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αναστέλλεται κατ 'εξαίρεση για περίοδο ενός μηνός από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020.
Όλες οι προθεσμίες για διαδικασίες που εκκρεμούν θα ανασταλούν επίσης για ένα μήνα, με ισχύ από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020.
Αυτές οι νέες ρυθμίσεις θα παρακολουθούνται συνεχώς, ανάλογα με την εξέλιξη της υγειονομικής κατάστασης. (πηγή:ECHR)

Σχόλια