Αναστολή λειτουργίας Εφετείου Αθηνών: Εξαιρέσεις και διευκρινίσεις


Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση στις 16.3.2020, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων από 16.3 μέχρι και 27.3.2020. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναστέλλονται οι πολιτικές και ποινικές δίκες, καθώς και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών και των δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών καθώς και η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων, με ορισμένες ωστόσο εξαιρέσεις. Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Σχόλια