Νέα ΠΝΠ ημερ.20.3.2020 -Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ημερ. 20.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». Μεταξύ των νέων μέτρων προβλέπεται:
-Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας
-Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
-Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας
-Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης
-Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
-Στήριξη ανέργων
-Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
-Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
-Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου
-Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας
-Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές
-Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων
-Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών
-Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
-Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
-Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
-Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Σχόλια