Καταδίκη σε δύο ποινικές υποθέσεις από τον ίδιο δικαστή - Δεν υπάρχει μεροληψία, έκρινε το ΕΔΔΑ


Με υπόθεση ενδεχόμενης μεροληψίας δικαστή ασχολήθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην απόφαση της 4.2.2020 (αρ. αίτησης 60858/15 -  Alexandru Marian Iancu v. Romania). 
Ειδικότερα ο προσφεύγων καταδικάστηκε στο πλαίσιο δύο ποινικών διαδικασιών για οικονομικά εγκλήματα. Το δικαστήριο και στις δύο περιπτώσεις αποτελείτο από δύο δικαστές, ο ενας εκ των οποίων ήταν ο ίδιος και στις δύο καταδίκες. Ο εν λόγω δικαστής, κατά τη δεύτερη χρονικά ποινική υπόθεση, ζήτησε ο ίδιος  να εξαιρεθεί για να μην υπάρξουν υπόνοιες για μεροληψία κατά του κατηγορούμενου. Το αίτημα του ωστόσο απορρίφθηκε καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρξε εύλογη υποψία για μεροληπτική στάση. Υποβλήθηκαν επίσης και άλλα αιτήματα για την εξαίρεση του εν λόγω δικαστή τα οποία απορρίφθηκαν στο σύνολό τους  καθώς κρίθηκε ότι η αιτιολογία της καταδίκης του προσφεύγοντος ήταν επαρκής και λογική.
Το ΕΔΔΑ στην απόφαση του δεν πείστηκε ότι ο συγκεκριμένος δικαστής επέδειξε κάποια προσωπική προκατάληψη εναντίον του προσφεύγοντος στη δεύτερη ποινική διαδικασία. Ούτε ότι υπήρχε αντικειμενική ανησυχία για την αμεροληψία του δικαστή. Ο τελευταίος μάλιστα ζήτησε να αυτοεξαιρεθεί περισσότερο για προληπτικούς λόγους παρά για πραγματική προκατάληψη ή μεροληψία. Και το αίτημα του απορρίφθηκε με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση. Με το σκεπτικό αυτό το ΕΔΔΑ απέρριψε την προσφυγή κρίνοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ (δίκαιη δίκη). (legalnews24.gr/ECHR) Ολόκληρη η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr