Δύο (2) θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Ναυπλιέων


Ο Δήμος Ναυπλιέων προσκαλεί τις/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών από (1/4/2020 έως 30/9/2020) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων, να υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Δήμου , για την κάλυψη δύο (2) θέσεων. Η μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.Αιτήσεις έως και 27- 2-2020. Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια