Ο δημοσιολογιστικός έλεγχος των οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου: Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίθουσα Προέδρου Κ. Ρακτιβάν): Ο δημοσιολογιστικός έλεγχος των οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Ιωάννης Καστανάς, Δ.Ν. Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας).

Σχόλια