Διοικητικές προσφυγές κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας


Tα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Θεσσσαλονίκης διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Διοικητικές προσφυγές κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 - ώρα 10:00 στον Δήμο Θεσσαλονίκης - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη.
Πρόγραμμα:
Προεδρεύων: Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. 10:00
Έναρξη – Χαιρετισμοί:
10:15 Αικατερίνη Σεραφείμη, Εφέτης Δ.Δ. : Η αίτηση θεραπείας και η ιεραρχική προσφυγή (άρθρο 24 ΚΔΔιαδ)
10:50 Δημήτρης Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος : Η ενδικοφανής προσφυγή ιδιαίτερα στις φορολογικές διαφορές (άρθρο 25 ΚΔΔιαδ)
11:30 Διάλειμμα
12:00 Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. : Η ειδική διοικητική προσφυγή και η αναφορά στις αρχές (άρθρα 25 και 27 ΚΔΔιαδ)
12:45 Συζήτηση
Υπό την Επιστημονική Διεύθυνση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου