Αυτεπάγγελτη έρευνα από τα δικαστήρια της παραγραφής αξιώσεων κατά φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΣτΕ)


Με την υπ' αρ. 2656/2019 απόφαση της επταμελούς σύνθεσης  του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, (Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Εισηγήτρια: Χ. Χαραλαμπίδη)  η οποία εκδόθηκε κατόπιν αίτησης αναίρεσης υπέρ του νόμου που άσκησε ο Γενικός Επίτροπος των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, κρίθηκε ότι  ερευνάται αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια  η παραγραφή αξιώσεων κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ, ως καθολικού διαδόχου του κλάδου πρόνοιας του ΟΑΠ – ΔΕΗ, οι οποίες εγέρθηκαν με αγωγή ασφαλισμένων,  συζητηθείσα μετά την έναρξη ισχύος (στις 3.4.2008) της διάταξης του άρθρου 137 παρ. Β υποπαρ. 4 εδάφιο τελευταίο του ν. 3655/2008.
Τούτο δε διότι η διάταξη αυτή, με την οποία  ορίζεται ότι η παραγραφή αξιώσεων κατά των φορέων κοινωνικής ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από τα  δικαστήρια, ως εκ του δικονομικού χαρακτήρα της, καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις που αφορούν αξιώσεις κατά φορέων κοινωνικής ασφάλισης και  συζητούνται μετά τις 3.4.2008. (adjustice.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου