Αποχή των Δικηγόρων την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019


ΔΣΘ: Αποχή των δικηγόρων Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 19.12.2019 ως διαμαρτυρία για την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς.
ΔΣ Πειραιά: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του της 13/12/2019, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην επαναφορά του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ για τις εκκρεμείς, που περιορίζει την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη κατά τρόπο αντισυνταγματικό και αντίθετο προς το ενωσιακό δίκαιο, θίγοντας δυσανάλογα τους πλέον οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Bλ. Πλαίσιο αδειών εδώ
ΔΣ Πατρών: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, κατά τη συνεδρίασή του της 16/12/2019, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Πατρών από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου επί των αναγνωριστικών αγωγών ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Bλ. Πλαίσιο αδειών εδώ
ΔΣ Ηρακλείου: Με την με αρ. 62/16-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η., αποφασίστηκε η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους, στις 19-12-2019, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
ΔΣ Λάρισας: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συνήλθε σήμερα 16.12.2019 σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του δικηγορικού σώματος την αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 19.12.2019 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και μάλιστα με αναδρομική ισχύ στις εκκρεμείς υποθέσεις χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με την νομική κοινότητα και ενημέρωση αυτής. Bλ.πλαίσιο αδειών εδώ
Τέλος, σύμφωνα με την από 16.12.2019 Ανακοίνωση του ΔΣΑ, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί αποχή των δικηγόρων στις 19.12.2019 από 12.00΄ έως 15.00΄.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου