Υπάλληλος τράπεζας απολύθηκε επειδή αρθρογραφούσε σε ιστοσελίδα: Παραβίαση της ελευθερίας του λόγου διαπίστωσε το ΕΔΔΑ


Στην υπόθεση Herbai v. Hungary (αρ.αίτησης 11608/15) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε στις 5.11.2019 ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ (ελευθερία της έκφρασης) σε περίπτωση δημοσίευσης άρθρων σε ιστοσελίδα από έναν υπάλληλο τράπεζας. 
Συγκεκριμένα ο προσφεύγων , ο οποίος εργαζόταν στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μιας τράπεζας, απολύθηκε, λόγω της συμμετοχής του σε ιστοσελίδα σχετική με θέματα HR. 
To Δικαστήριο έκρινε εν προκειμένω ότι τα εθνικά δικαστήρια απέτυχαν να προβούν σε επαρκή στάθμιση μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος της τράπεζας να προστατεύει τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα. Ειδικότερα, το ΕΔΔΑ διαφώνησε με τα συμπεράσματα του εθνικού δικαστηρίου ότι τα άρθρα σε θέματα που αφορούσαν ένα επαγγελματικό ακροατήριο, εν προκειμένω αναγνωστικό κοινό, δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από την προστασία της ελευθερίας του λόγου, απλώς και μόνο επειδή δεν αποτελούσαν μέρος μιας συζήτησης γενικού δημοσίου ενδιαφέροντος. Το Δικαστήριο καταδίκασε την Ουγγαρία να πληρώσει στον προσφεύγοντα το ποσό των 10.000 ευρώ για μη υλική ζημία καθώς και 4800 ευρώ για δικαστικά έξοδα. (ECHR/Legalnews24.gr)
Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr