Υπερχρεωμένα: Μηδενικές μηνιαίες καταβολές σε μακροχρόνια άνεργο, πρώην επιχειρηματία


Η υπ’αρ.120/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (Υπερχρεωμένα) ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές με επαναπροσδιορισμό σε οφειλέτη πρώην έμπορο και ήδη μακροχρόνια άνεργο. Ο αιτών υπήρξε έμπορος, του οποίου η επιχείρηση ήταν κερδοφόρα έως το 2009, πραγματοποιώντας τζίρο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αποφέροντάς του αξιόλογα κέρδη μηνιαίως. Ωστόσο το 2010 η επιχείρησή του επλήγη από την πρωτοφανή σε μέγεθος και διάρκεια οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα. Επειδή η επιχείρηση εμφάνιζε ζημιές,  ο οφειλέτης προέβη σε δήλωση διακοπής εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Έκτοτε είναι άνεργος. Σε  χρόνο μεταγενέστερο της απώλειας της εμπορικής ιδιότητας περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών του. Η συνολική οφειλή του ανέρχεται σε 83.705,56 ευρώ. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την μακροχρόνια ανεργία του αιτούντος και την συνακόλουθη αδυναμία του να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες του ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες με επαναπροσδιορισμό για  τον έλεγχο της μεταβολής της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασής του. (Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της δικηγόρου Καλαμάτας , Χριστίνας Δεστούνη).

Σχόλια