Η διοίκηση της δικαιοσύνης


Η διοίκηση της δικαιοσύνης, της Γεωργίας Τσάκνη, 2019: To έργο αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική προσέγγιση της διοίκησης της δικαιοσύνης από δικαιοσυγκριτική άποψη. Το εν λόγω ζήτημα πάντα αποτελεί ένα κεντρικό πρόβλημα, συναρτώμενο με διάφορες εκφάνσεις της απονομής δικαιοσύνης και ως εκ τούτου πάντα επίκαιρο. Η συγγραφέας παρουσιάζει τον τρόπο, με τον οποίο προσεγγίζουν αλλοδαπές έννομες τάξεις με διαφορετικές προαντιλήψεις τις σχετικές θεματικές, δοκιμάζοντας αυτές στην συνέχεια στην ελληνική πραγματικότητα. Η παρούσα μελέτη θεωρώ, ότι θα αποτελέσει την αφετηρία στην χώρα μας, ώστε να αντιληφθούμε κρίσιμα ερωτήματα από την θεματική της διοίκησης της δικαιοσύνης με διαφορετικό από ό,τι μέχρι τώρα τρόπο, που θα δημιουργεί λιγότερα σημεία έντασης και προβληματισμού. (Από τον πρόλογο του βιβλίου: Στέλιος Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ./ εκδόσεις Σάκκουλα)

Σχόλια