Αυτορύθμιση και Ποιότητα στο Νομικό Επάγγελμα


Η Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE) θα πραγματοποιήσει στις 25 Οκτωβρίου 2019 διάσκεψη στη Λισαβόνα με την παρουσία των μελών της δικηγορικών συλλόγων , δικηγορικών ενώσεων και δικηγόρων από όλη την Ευρώπη.
Η εκδήλωση θα αποτελέσει ένα φόρουμ συζήτησης για την «αυτορύθμιση και ποιότητα στο νομικό επάγγελμα » και θα ξεκινήσει συζητήσεις παρουσία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την έγκρισή της Οδηγίας περί αναλογικότητας, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την (εκ των προτέρων) ανάλυση της αναλογικότητας των νέων επαγγελματικών ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο και τις προκλήσεις που συνεπάγονται σε σχέση με τους κανονισμούς για το δικηγορικό επάγγελμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ευρωπαϊκούς δικηγορικούς συλλόγους ενόψει των μελετών που ξεκίνησε η Επιτροπή σχετικά με τα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας των δικηγορικών υπηρεσιών. Θα πραγματοποιηθούν αρκετά στρογγυλά τραπέζια με εμπειρογνώμονες, καθηγητές, δικηγόρους και οικονομολόγους (βλ. παρακάτω το πρόγραμμα).
Η εκδήλωση θα διοργανωθεί για δικηγορικούς συλλόγους και δικηγορικές ενώσεις, και μέσω αυτών για όλους τους ευρωπαίους δικηγόρους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές νομικές υπηρεσίες με ηθικούς κανόνες.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, επικοινωνήστε με τη γραμματεία της CCBE στο event@ccbe.eu

Σχόλια