Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο


Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει, κατά τη διάρκεια του έτους, τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του. Η πρακτική άσκηση εγκρίνεται για περίοδο τριών, τεσσάρων ή πέντε μηνών κατ' ανώτατο όριο. Μπορεί να είναι αμειβόμενη (1.350 ευρώ μηνιαίως) ή μη, αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων.
Οι τρεις περίοδοι πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται ετησίως:
- από 1ης Φεβρουαρίου,
- από 1ης Μαΐου,
- από 1ης Σεπτεμβρίου.
Για την περίοδο Φεβρουαρίου 2020 υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων κάνετε κλικ εδώ

Σχόλια