Θέση Νομικού στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη με μηνιαίο μισθό 3.790 ευρώ


O Διεθνής Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη που εδρεύει στη Βιέννη της Αυστρίας επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Βοηθό για το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων του οργανισμού. Ως τμήμα του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα το Γραφείο  Νομικών Υποθέσεων παρέχει έγκυρες νομικές συμβουλές και βοήθεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων στον Γενικό Γραμματέα και στα Τμήματα της Γραμματείας, την Προεδρία, τα Ιδρύματα και, κατά περίπτωση, στις αντιπροσωπείες. Προσφέρεται μισθός EUR 3,790 μηνιαίως. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Οκτωβρίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ

Σχόλια