Παράνομη η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών (Αρχή Προστασίας Προσ.Δεδομένων)


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε με την υπ αρ. 28/2019 απόφασή της ότι α) η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συμπλήρωσή τους και β) η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι νόμιμες.Η Αρχή κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας ως υπεύθυνο επεξεργασίας να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προς συμμόρφωση με την απόφασή της αυτή.Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια