Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα, και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια