Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιά


Ο Δήμος Πειραιά καλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του ∆ήµου από 06-09-2019 έως και 16-09-2019. Η άσκηση για την προσεχή περίοδο, των ασκουµένων στο ∆ήµο Πειραιά, ξεκινάει την 01-10-2019 και λήγει στις 31-03-2020, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστηµα έξι (6) µηνών. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).
Δείτε την πρόσκληση εδώ

Σχόλια