Παραβίαση της Αμεροληψίας Δικαστηρίου: Ο δικαστής που καταδίκασε τον προσφεύγοντα είχε εχθρικές σχέσεις στο παρελθόν με τη μητέρα του


Σε νέα απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε ότι υπήρξε παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας του δικαστηρίου , όπως αυτή προστατεύεται από το άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.  Συγκεκριμένα, στην υπόθεση Škrlj κατά Κροατίας (αρ.αιτησης 32953/13, απόφαση της 11ης Ιουλίου 2019), το ΕΔΔΑ δικαίωσε τον προσφεύγοντα , ο οποίος είχε παραπονεθεί ότι ο δικαστής που του επέβαλε πρόστιμο 130 ευρώ για τροχαίες παραβάσεις, δεν ήταν αμερόληπτος καθώς εργαζόταν παλαιότερα μαζί με τη μητέρα του και οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν εχθρικές.
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, το 2012 ο προσφεύγων έλαβε κλήσεις της τροχαίας για δύο παραβάσεις (δεν σταμάτησε σε διάβαση πεζών και δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας). Έκανε ένσταση κατά των κλήσεων στο δικαστήριο, όπου ο δικαστής B.L.V. διέταξε αποδεικτική διαδικασία.
Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι ο δικηγόρος του είχε αποστείλει με φαξ στο δικαστήριο αίτημα ,με το οποίο ζητούσε να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος δικαστής από την υπόθεσή του , καθώς αυτός είχε εργασθεί κατά το παρελθόν μαζί με την μητέρα του και προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την αμεροληψία του, ζήτησε να απέχει από την εκδίκαση της υπόθεσης. Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι το δικαστήριο δεν είχε λάβει τέτοιο φαξ.
Τελικά ο δικαστής καταδίκασε τον προσφεύγοντα εν τη απουσία τόσο του ίδιου όσο και του δικηγόρου του κατά την ακρόαση της υπόθεσης και του επέβαλε πρόστιμο 130 ευρώ περίπου. Ο προσφεύγων απευθύνθηκε στο συνταγματικό δικαστήριο, όπου ανέφερε ότι ο ίδιος δικαστής σε άλλη περίπτωση είχε δηλώσει εξαίρεση σε υπόθεση του προσφεύγοντος καθώς υπήρχε εμπάθεια και έχθρα μεταξύ του δικαστή και της μητέρας του προσφεύγοντος, όταν κατά το παρελθόν είχαν εργασθεί μαζί.
Το ΕΔΔΑ δέχθηκε τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος ότι παραβιάστηκε το άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ και ότι ο ίδιος δεν έτυχε δίκαιης και αμερόληπτης δίκης.
Η πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ είναι σημαντική καθώς επαναλαμβάνει με απαρέγκλιτο τρόπο την προσήλωση του Δικαστηρίου στην εφαρμογή της Αρχής της Αμεροληψίας του Δικαστηρίου. Ακόμα και σε ήσσονος σημασίας υποθέσεις , όπως η επίδικη (πρόστιμο για τροχαίες παραβάσεις) , το ΕΔΔΑ επιμένει και τονίζει την απόλυτη προστασία του δικαιώματος του διαδίκου σε δίκαιη και αμερόληπτη δίκη και μάλιστα σε περίπτωση που δεν αφορά συγγένεια του δικαστή με παράγοντα της δίκης αλλά απλή προηγούμενη γνωριμία του δικαστή με συγγενή του διαδίκου.  
(legalnews24.gr/echr)

Σχόλια