Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε ιατρική εταιρεία για διαφημιστικές τηλεφωνικές κλήσεις

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο σε ιατρική εταιρεία για μη νόμιμη διενέργεια διαφημιστικών τηλεφωνικών κλήσεων. Συγκεκριμένα, η Αρχή εξέτασε δύο καταγγελίες συνδρομητών τηλεφωνίας για λήψη κλήσεων για διαφήμιση πολυδύναμων ιατρείων. Μετά από διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι οι κλήσεις διενεργήθηκαν από εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Η εν λόγω εταιρεία υποστήριξε ότι οι κλήσεις έγιναν στο πλαίσιο δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η Αρχή, εξετάζοντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκρινε ότι οι κλήσεις είχαν διαφημιστικό χαρακτήρα και ότι o υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενημέρωνε ορθά για τα στοιχεία του, δυσχεραίνοντας την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ για παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 καθώς για τη διενέργεια των κλήσεων ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είχε συμβουλευθεί το μητρώο του εν λόγω άρθρου.  Δείτε την απόφαση 13/2019.

Σχόλια