Αναστέλλεται η έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019


Mε τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π "Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018." (Α' 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας "Μάτι Ξανά"», αναστέλλεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του ν.4512/2018 το οποίο αφορά στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019, καθώς η αρχική προθεσμία της 16ης Σεπτεμβρίου 2019 κρίθηκε ανεπαρκής για την ενσωμάτωση των απαιτούμενων αλλαγών αναφορικά με τις υπαγόμενες στην υποχρεωτικότητα διαφορές. Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, η αναστολή επιβάλλεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη διαμεσολάβηση, λαμβανομένης υπόψη της με αρ.34/2018 απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δείτε την τροπολογία εδώ
Διαβάστε ακόμα: Aποχή των Δικηγόρων για 2 ημέρες για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Σχόλια