Σχέδιο Νόμου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον GDPR: Σε διαβούλευση μέχρι 20 Αυγούστου


Τέθηκε στις 13 Αυγούστου 2019 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016».
Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 08:00.
Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφασίσει την παραπομπή της Ελλάδας  στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή  μαζί με την Ισπανία , είναι οι μόνες χώρες στην ΕΕ που δεν έχουν μεταφέρει ακόμα στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου