Σχέδιο Νόμου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον GDPR: Σε διαβούλευση μέχρι 20 Αυγούστου


Τέθηκε στις 13 Αυγούστου 2019 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016».
Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 08:00.
Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφασίσει την παραπομπή της Ελλάδας  στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή  μαζί με την Ισπανία , είναι οι μόνες χώρες στην ΕΕ που δεν έχουν μεταφέρει ακόμα στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σχόλια