Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το φύλο, το όνομα και το επώνυμο


Eιρηνοδικείο Πατρών -Απόφαση 65/2019 (Εκουσία): Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης - βάπτισης ως προς το φύλο και το αναγραφέν κύριο όνομα και το επώνυμο.
Ο αιτών ζητά με την αίτησή του να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης ως προς το φύλο, το αναγραφέν κύριο όνομα και το επώνυμο λόγω ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου αυτού ώστε να αντιστοιχεί στη βούληση, την προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα. 
Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1  του Συντάγματος (δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας), αρ. 8 ΕΣΔΑ (αναφαίρετο δικαίωμα επαναπροσδιορισμού), άρθρα 3 και 4 Ν.4491/2017, 13 παρ. 1 Ν344/1976 και 782 παρ.3 Κ.ΠολΔ. 
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος και μητέρας του, την χωρίς όρκο κατάθεση του και όλα τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών αποδείχθηκαν τα πραγματικά περιστατικά. Από μικρή ηλικία διαφαινόταν ότι ο τρόπος που βίωνε ο αιτών το φύλο του αντιστοιχούσε περισσότερο με τα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε θήλυ άτομα και ότι οι επιλογές του τόσο στην εμφάνιση όσο και στα ενδιαφέροντα του ελεύθερου χρόνου ταυτίζονταν με τις επιλογές των θηλέων παρά με αυτές των αρρένων. Σταδιακά υιοθέτησε το θήλυ όνομα και σε ηλικία 23 ετών άρχισε να ακολουθεί ορμονική θεραπεία προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η βιολογική του ταυτότητα με την ταυτότητα του φύλου του. 
Η αλλαγή των στοιχείων στην ταυτότητα του συνίσταται ως απολύτως αναγκαία υπέρ της προάσπισης της καλής ψυχικής υγείας και υπέρ της εξασφάλισης της ποιότητας ζωής, προσωπικά και κοινωνικά. Η αίτηση γίνεται δεκτή και για να αποδοθεί στον αιτούντα το γυναικείο φύλο, να διορθωθεί το κύριο όνομα και το επίθετό του. Η νέα κατάσταση πρέπει να απεικονίζεται και στα ληξιαρχικά βιβλία και ως εκ τούτου η απόφαση διορθώνει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης – βαπτίσεως ως προς το αναφερθέν φύλο, ως προς το αναγραφέν όνομα και το επώνυμο.
*Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια Αγγελικής Κωστάρα, Δικηγόρου Κορίνθου ΑΜ:586 ΔΣΚ, εταίρος της ΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΑ - Α.ΤΣΙΦΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 


Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr