Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4621/2019 - Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α' 73) και άλλες διατάξεις


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4621 «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α' 73) και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 128/31-07-2019) Eκτός της μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο νέο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις για τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις.
Δείτε το Νόμο 4621/2019 εδώ

Σχόλια